O nás

Iyéska Wičháša – Martin Exner

Narozen v roce 1971 v Jaroměři. Od narození žil se svými rodiči ve městě Opočno. Z okna svého pokoje měl výhled na opočenský zámek, jehož rozsáhlá expozice zahrnuje sbírku originálních artefaktů severoamerických indiánů první poloviny 19. století, což předznamenalo jeho celoživotní zájem. Rodiče měli na Iyesku zásadní vliv. Maminka v něm nenuceně budovala vztah k výtvarnému umění a rozvíjela jeho estetické cítění. Po otci zdědil vlohy pro pečlivost, trpělivost, ale také touhu po dobrodružství. Tu si spolu se sny o Divokém západě, lovcích kožešin a indiánech realizoval v průběhu celého svého dětství v okolí vesnice Dobřany v Orlických horách, kam jezdil se svými rodiči na chalupu. Zde, pod silným vlivem knihy Dva divoši Ernesta Thomsona Setona, postavil srub, vysadil les a prožíval zásadní okamžiky, které v něm zůstaly podvědomě hluboce vryty. V Dobřanech se také tvořil a formoval Iyeskův silný vztah k přírodě, především pak ke stromům, jejich energii a síle.
Postupný zvrat v Iyeskově životě nastal na začátku 90. let, kdy začal podnikat v oblasti reklamní grafiky a tisku. V podnikání byl velmi úspěšný, odstěhoval se do Solnice, kde postavil dům spolu s tiskovým studiem a na dlouhá léta byl prací naprosto pohlcen. Současně se také odkláněl od cesty snů, dobrodružství a pobytu v klidu přírody na Dobřanech a žil odpojen pouze pro svou práci. Žil však rychle, trvale v neustálém shonu a stresu. To se na Iyeskovi neblaze podepsalo a mezi lety 2013 – 2014 nastal zásadní životní zlom, kdy se naplno projevila těžká, dosud nevyléčitelná nemoc. Přišel tak přirozeně moment překvapení, úplného zastavení a přehodnocení života dosavadních dvaceti let.
Dopad tohoto životního mezníku vyústil k návratu k jinému druhu myšlení a cestě započaté v dětství. Přišlo intenzivní uvědomění, že smyslem života není jenom práce, ale trávení času v přírodě s důrazem na budování zdravých mezilidských vztahů a prožívání přítomného okamžiku s vděčností. Iyeska se vrátil ke svým zájmům z dětství, vrací se na Dobřany do svého již dospělého lesa, jenž před mnoha lety sázel, a potkává nové přátele s podobným nastavením a smýšlením o životních hodnotách. Intenzivně obnovuje svůj zájem o kulturu severoamerických indiánů plání a na Dobřanech buduje místo pro táboření v týpí a společná setkání. V této době potkává svého nového přítele Ogle Yamniho. Pod vlivem dojmů z Ogleho obrazů se v Iyeskovi rodí myšlenka o „tričkách s příběhem". Po dvou letech Ogle vytváří sérii grafických návrhů a Iyeska realizuje jejich tištění, propagaci a prodej. Spojením šikovnosti a talentu obou dvou kamarádů vznikl produkt, který, jak oba doufají, příjemně potěší, ale i přiměje k hlubšímu zamyšlení.

WEB-FOTO-FRAME

 

Ogle Yamni – Lukáš Junek

Narozen v roce 1982 v Praze. Mezi lety 2003 – 2010 vystudoval Akademii výtvarných umění v Praze v ateliéru prof. Karla Strettiho. Věnuje se malbě, kresbě, knižní ilustraci a výrobě trojrozměrných artefaktů. Jeho tvorba odráží celoživotní zájem a vztah ke kulturám severoamerických prérijních indiánů. Konfrontací získaných informací s vlastním životním postojem, vnímáním a cítěním přírody si vytváří a doplňuje vlastní ,,indiánský“ svět, který ztvárňuje ve svých dílech.
Obrazy jsou symbolické se skrytými významy. Jejich inspirací je světský i duchovní svět prérijních indiánů, především Lakotů, kteří jsou autorovi nejbližší. Často vytváří portréty podle dobových fotografií, ve kterých zachycuje krásu indiánských tváří, jež vyzařují opravdovost života lidí žijících v podmínkách čisté, drsné a divoké přírody.
Série grafických námětů pro trička pochází z představ a snů autora. Jsou vhledem právě do jeho „indiánského“ světa. Pouze dva náměty se váží k tradičním legendám Lakotů: o vzniku dýmkového kamene a o Medvědí hoře.
Trojrozměrné artefakty vytváří s použitím původních technik a materiálů k tomu připravených tradičními postupy. Cílem není zhotovovat kopie, ale předměty odrážející jeho vlastní invenci a cítění. Klade však důraz na zachování specifických znaků a charakteru prérijních kultur první poloviny devatenáctého století.
Ogle se také věnuje výstavní činnosti, ať už samostatně nebo na kolektivních výstavách více autorů. Jeho díla jsou zastoupena v soukromých sbírkách v České republice, Slovensku, Německu, Litvě, Velké Británii, Spojených státech a Kanadě.